Sections

100-lecie Misjonarzy w Brazylii: III. Przyjazd polskich Misjonarzy do Brazylii

100-Brasil-Paszek-cover.jpg
Ks. Wiktor Paszek CM[*]

100-LECIE PRACY MISYJNEJ POLSKICH KSIĘŻY MISJONARZY
ŚW. WINCENTEGO A PAULO W BRAZYLII (1903–2003)
[**]Przyjazd polskich Misjonarzy do Brazylii

W mediach z roku 1903 znajdujemy trzy wzmianki o wielkich wydarzeniach jakie spotkały Księży Misjonarzy św. Wincentego Prowincji Polskiej:

1. „Gazeta Polska” w Kurytybie w wydaniu z 4 lipca 1903 roku podaje następującą wiadomość: SERDECZNIE WITAMY. Oczekiwani Księża Misjonarze z Krakowa wysiedli ze statku w porcie Paranagua 29 czerwca, a 30–tego przybyli do Kurytyby. W imieniu wszystkich, którzy przyjęli z radością tę dobrą nowinę, dla których ona świta, jak jutrzenka w umysłach i których serca podniecone oczekiwaniem na lepsze jutro biły mocniej, przedstawiamy to serdeczne powitanie. 2. „Estrela de Curitiba” – „Gwiazda Kurutyby” – ważny organ prasy katolickiej w Kurytybie w wydaniu z dnia 12 lipca 1903 roku pisze: Już przybyli do naszej stolicy Księża Misjonarze z Prowincji Krakowskiej na prośbę Jego Ekscelencji Księdza Biskupa. Są nimi: ks. Bolesław L. Bayer, ks. Hugo Dylla, ks. Franciszek Chylaszek i brat pomocniczy Aleksander Węgrzyn. Już objęli placówkę w Tomas Coelho i będą głosić misje.

3. List pożegnalny i błogosławieństwo księdza wizytatora Józefa Kiedrowskiego, który nie mogąc przybyć osobiście na pożegnanie pierwszej grupy Misjonarzy, wyjeżdżających 19–tego maja 1903 r. z Krakowa do Brazylii, w sposób wymowny i prorocki mówił: Ta Wasza gotowość do wyjazdu i miłość do Zgromadzenia to nic innego jak owoc tego, co zawsze u Was podziwiałem. Za to wszystko i za wszystkie inne współprace, Pan Bóg Was wynagrodzi i w tej nowej misji hojnie Was pobłogosławi. Wzruszeni podziwiamy to Wasze poświęcenie dla Kościoła i dla społeczności. Będzie ono dla nas stałą zachętą i dla wszystkich współbraci wymowną wdzięcznością serdecznej pamięci i uczynności. Idźcie ze sercem przepełnionym odwagą i siłą u stóp czcigodnych naszych przodków, wyznawców i świętych męczenników, Bóg napełni Was obfitością swoich pociech i błogosławieństw.

Na ręce Czcigodnego Księdza Generała złóżcie gwarancję, że nasza Polska Prowincja czyni tę ofiarę ze szczerego serca. Po Was dziesiątki innych są i będą gotowi czynić wszelkie możliwe ofiary dla dobra Kościoła, Zgromadzenia i Ojczyzny. Ja błogosławię tę ofiarę, tę podróż i znoje, tysiąc, tysiąc razy.


poprzedni rozdział Wstęp i spis rozdziałów następny rozdział

[*] Ks. Wiktor Paszek CM - ur. w 1931 r.; do Zgromadzenia Misji wstąpił w 1949 r., święcenia kapłańskie w 1956 r. W 1960 - 1999 pracował w Brazylijskiej Prowincji Kurytyby (do 1969 była to Wice-Prowincja Polski w Kurytybie). Przez wszystkie lata w Brazylii był zaangażowany w głoszenie misji ludowych i rekolekcji w trzech stanach na południu Brazylii: Parana, Santa Catrina, Rio Grande do Sul

[**] publikacja wydana nakładem Wydawnictwa Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie w 2003 r.; ISBN 83-7216-333-2; projekt okładki i opracowanie graficzne, ks. Wacław Piszczek CM

[***] na temat innych misji zagranicznych, na których pracują polscy Misjonarze św Wincentego a Paulo można przeczytać na stronie internetowej SEKRETARIATU MISYJNEGO