Sections

100-LECIE PRACY MISYJNEJ POLSKICH KSIĘŻY MISJONARZY ŚW. WINCENTEGO A PAULO W BRAZYLII (1903–2003)

100-Brasil-Paszek-cover.jpg
Ks. Wiktor Paszek CM[*]

100-LECIE PRACY MISYJNEJ POLSKICH KSIĘŻY MISJONARZY
ŚW. WINCENTEGO A PAULO W BRAZYLII (1903–2003)[**]
Wstęp

Każda książka ma swoją historię. W roku 1980 przebywając w Polsce, zamieszkałem w domu Księży Misjonarzy na Kleparzu w Krakowie. Tam zostałem zaproszony do wygłoszenia referatu dla alumnów Krakowskiego Wyższego Seminarium Archidiecezjalnego, na temat: Parafialne misje ludowe w Brazylii. Tekst tego referatu został opublikowany w „Rocznikach Wincentyńskich” (1981, nr 1-4, s. 85-96).

Po powrocie do Polski na stałe, z okazji zbliżającej się stuletniej rocznicy wyjazdu pierwszych Misjonarzy św. Wincentego a Paulo z Krakowa do Brazylii, postanowiłem coś na ten temat napisać. Odnalazłem tekst wspomnianego już referatu, zacząłem go czytać, poprawiać, uzupełniać, aż wyszła ta książka, którą dedykuję czcigodnym Konfratrom Zgromadzenia Misji, krewnym, przyjaciołom, i znajomym oraz wszystkim, których interesuje historia Zgromadzenia Misji w ostatnim stuleciu drugiego tysiąclecia.

Spis Rozdziałów

I. Garść informacji o sytuacji Polonii Brazylijskiej

II. Kościół Katolicki w Brazylii

III. Przyjazd polskich Misjonarzy do Brazylii

IV. Początek misji w Tomás Coelho

V. Misje „Ad Gentes”

VI. Misje w latach od 1930 do 1955

VII. Okres przejściowy (1957-1975)- nowe próby i doświadczenia

VIII. Misje ludowe w stylu odnowionym

IX. Misje głoszone w latach 1975-1978

X. Redakcja „Ludu” – w 80 rocznicę założenia

XI. Redaktorzy „Ludu”

XII. Administratorzy „Ludu”

XIII. Emigracja polska w 1911 roku

XIV. Jak się przedstawia Brazylia w latach 70-tych

XV. Kurytyba miasto uśmiechu w 1970
[*] Ks. Wiktor Paszek CM - ur. w 1931 r.; do Zgromadzenia Misji wstąpił w 1949 r., święcenia kapłańskie w 1956 r. W 1960 - 1999 pracował w Brazylijskiej Prowincji Kurytyby (do 1969 była to Wice-Prowincja Polski w Kurytybie). Przez wszystkie lata w Brazylii był zaangażowany w głoszenie misji ludowych i rekolekcji w trzech stanach na południu Brazylii: Parana, Santa Catrina, Rio Grande do Sul

[**] publikacja wydana nakładem Wydawnictwa Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie w 2003 r.; ISBN 83-7216-333-2; projekt okładki i opracowanie graficzne, ks. Wacław Piszczek CM

[***] na temat innych misji zagranicznych, na których pracują polscy Misjonarze św Wincentego a Paulo można przeczytać na stronie internetowej SEKRETARIATU MISYJNEGO