Sections

Šašik Milan

Milan Amantius Šašik urodził się w Leczinie, w diecezji Nitry na Słowacji 17 września 1952. Po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej rozpoczął studia filozoficzne i teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Bratysławie. 31 lipca 1971 wstąpił do Zgromadzenia Misji. 27 września 1973 żłożył śluby święte w Zgromadzeniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 czerwca 1976 w Bratysławie. Do czasu upadku komunizmu pozostawał w ukryciu pracując w duszpasterstwie jako kapelan w Leopoldovie, Prešelanach, Stupie, jako administrator parafii w Banskej Beli, Banskej Štiavnicy i Vysokej oraz jako proboszcz w Jacovce. W Zgromadzeniu pełnił funkcję dyrektora Seminarium Internum, Asystenta Wizytatora (Prowincji Słowacji) i dyrektora kleryków. Na uniwersytecie Teresianum w Rzymie uzyskał tytuł licencjata Teologii. Od 1992 roku, przez sześć lat pracował w przedstawicielstwie Stolicy Apostolskiej na Ukrainie oraz w WiceProwincji św. Cyryla i Metodego Zgromadzenia Misji ,m.in. przez kilka jako proboszcz w Pereczynie, na Rusi Zakarpackiej. Za zgodą Stolicy Apostolskiej sprawował liturgię w dwóch obrządkach - łacińskim i greckokatolickim. Oprócz ojczystego słowackiego włada biegle włoskim, rosyjskim i ukraińskim.

12 listopada 2002 Nuncjatura Apostolska na Ukrainie ogłosiła, że papież Jan Paweł II wyniósł ks. Šašika do godności biskupa mianując go biskupem tytularnym Bononi i Administratorem Apostolskim ad nutum Sanctae Sedes (tzn. do dyspozycji Stolicy Apostolskiej) eparchii mukaczewskiej bizantyjsko-rusińskiego. Sakrę biskupią otrzymał w bazylice św. Piotra w Watykanie z rąk papieża Jana Pawła II 6 stycznia 2003. Uroczysty ingres na na stanowisko miał miejsce w katedrze w Użhorodzie 25 stycznia 2003. 17 marca 2010 papież Benedykt XVI nominował go ordynariuszem Eparchii Mukaczewskiej z siedzibą w Użhorodzie.